TISP-Quiz   

Zorgbeleid

Het zorgverhaal op onze school
TISP verbindt!

In het Technisch Instituut Sint-Paulus verbinden wij als echte STEM-school theorie en praktijk. Wij verbinden echter niet enkel leerstof letterlijk én figuurlijk met elkaar, ook menselijke verbintenis dragen wij vanuit onze missie en visie hoog in het vaandel.

Het is daarom dat wij het zorgbeleid op onze school uitgebouwd hebben onder de noemer “TISP verbindt!”. Het is immers onze overtuiging dat leerlingen die zich (op onze school) goed voelen, meer leerwinst boeken. Het zorgbeleid op TISP focust zich daarom enerzijds op het welbevinden en anderzijds op het leren van uw zoon of dochter.

Om het zorgbeleid vorm te geven, werken wij vanuit een zogenaamde ‘zorgregie’ of ‘zorgcontinuüm’, een proces waarin wij de zorg- en leerbehoeften van uw zoon of dochter monitoren en begeleiden. Zo maken wij aan de hand van intakegesprekken en (portretterende) klassenraden een beginsituatieanalyse van elke nieuwe leerling. Op basis van deze en latere vaststellingen bouwen wij verder aan een tweesporenbeleid in ons zorgcontinuüm. Dit tweesporenbeleid kan je het best samenvatten met de slagzin “Iedereen gelijk, iedereen anders”.

Zo kent onze school een preventieve brede basiszorg voor alle leerlingen (fase 0) op het vlak van welbevinden en leren (Iedereen gelijk!). Maar wordt er soms op basis van de beginsituatieanalyse, indien nodig, individueel ingezoomd op leerlingen (Iedereen anders!). Bij een individuele begeleiding wordt er handelsgericht gewerkt rond leerbegeleiding en herstelgericht gewerkt rond welbevinden. Hiervoor doen we een beroep op expertise die in school aanwezig is (leerkrachten en leerlingenbegeleiders) (fase 1) en/of werken we met externe begeleidingsdiensten (CLB en GON-begeleiders) (fase 2). Indien er binnen de school geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn, gaat de school met alle betrokken partijen in een open communicatie op zoek naar een overstap naar een andere school op maat (fase 3).

Het zorgcontinuüm krijgt in onze school, van breed naar specifiek, dan de volgende vorm:

Zonder volledig te zijn, kan u hieronder enkele concrete initiatieven terugvinden in het “Iedereen gelijk, iedereen anders”-zorgcontinuüm op onze school:

Brede basiszorg
=
iedereen gelijk

 

Individuele begeleiding
=
iedereen anders

Brede Basiszorg welbevinden

Interne expertise

1ste jaar

 • Klassentitularis:
 • Pestpreventie
 • Veilig internetgebruik
 • Veilig in het verkeer

Schoolbreed

 • Klassentitularis
 • Permanentie in de dienst leerlingenbegeleiding
 • Themamaanden rond pesten, veiligheid, ...
 

Individuele welbevinden

 Interne expertise

 • Permanentie leerlingenbegeleiding (socio-emotionele begeleiding, luisterend oor, vertrouwensrelatie)
 • Permanentie pedagogische directie
 • Cel leerlingenbegeleiding
 • Klassentitularis
 • Leerlingenvolgkaart

Externe expertise

 • CLB
 • GON-begeleiding
     

Brede Basiszorg leerbegeleiding

Interne expertise

1ste graad

 • Klassentitularis:
  • opvolging huiswerk
  • doorgedreven ‘leren leren’
  • begeleiding op maat in kleine groepen
  • ondersteuning bij studeren (boekentas maken, agenda: planning, taken en toetsen, voorbereiding examens

Schoolbreed

 • Verspreiding van schooltaalwoorden in de school
 • Studeren op school tijdens de examens

 

 

Individuele leerbegeleiding

Interne expertise

1ste graad

 • Individuele studiebegeleiding
 • 1 maal per week
 • 8ste lesuur
 • inschrijven per trimester

Schoolbreed

 • Bijlessen door vakleerkracht
 • Leerstoornissen (dyslexie-overeenkomst)
 • Middagstudie:
  • mogelijkheid tot studeren, taken maken, groepswerken
  • toegang tot internet, Smartschool
  • mogelijkheid tot printen van schoolopdrachten
 • Leerlingenvolgkaart
 • Individueel remediëringsfiche bij trimestrieel vaktekort

Externe expertise

 • GON-begeleiding
 • Begeleiding verbonden aan een officieel attest

Laatste TISP-nieuws