TISP-Quiz   

Mechanische technieken* & Mechanische vormgevingstechnieken** (TSO)

Profiel

De basiskennis van mechanische principe wordt verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische, maar eerder om een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. De verschillende CNC technieken vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerpen tot en met de realisatie en kan deze toelichten en interpreteren.

 

Na je studies...

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook in onze Se-N-Se specialisatierichting CNC-Machining.

 

Lessentabel

         

JAAR

  3* 4* 5** 6**
ALGEMENE VAKKEN        
Aardrijkskunde 1 1 - -
Aardrijkskunde natuurwetenschappen - - 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 - -
Nederlands 4 4 2 2
Wiskunde 3 3 2 2
         
TECHNISCHE VAKKEN        
CAD/CAM - - - 1
Elektriciteit 1 - - -
Energiekringen - - 2 2
Materialenleer en machineonderdelen - - 2 -
Mechanica 2 2 2 2
Meettechnieken - - - 2
Technisch tekenen 3 3 2 2
Technologie 2 3 - -
Vormgeving en vakeconomie - - - 2
Vormgevingstechnieken - - 2 -
         
PRAKTISCHE VAKKEN        
Mechanische vormgeving, CNC - - - 8
Mechanische vormgeving, CNC en VCA - - 11 -
Realisaties mechanische technieken 9 - - -
Realisaties mechanische technieken en CNC - 9 - -
Werkplekleren - - - 2
         
TOTAAL

35 35  35 35