Maart - Solidariteit

Gedurende de hele solidariteitsweek waait een golf van activiteiten doorheen de school. Bijna alle klassen zetten hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen, waaronder TISP Sociaal.

Met een tevreden gevoel blikken we terug op onze jaarlijkse solidariteitsweek.

Ook deze editie was een groot succes. De eerstejaars combineerden een gesponsorde wandeling met een activiteit rond wereldwaterdag. Op hetzelfde moment vulden getuigenissen en verschillende activiteiten rond solidariteit de vrijdagnamiddag van de tweedejaars leerlingen. Ook voor diegenen die een jaartje hoger zitten, kwamen verschillende mensen getuigen met de bedoeling onze leerlingen te sensibiliseren voor de leefwereld van andere mensen.

In de hogere jaren deden veel leerlingen hun best om samen met hun titularis via allerhande activiteiten geld in het laatje te krijgen voor de goede doelen. Dit jaar zijn dat Tisp Sociaal en Cunina. Dankzij deze werkgroepen krijgen kansarme kinderen meer kansen om een goede schoolopleiding te kunnen volgen. Het ingezamelde geld zal dus goed besteed worden. Graag willen we iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen tot het welslagen van de solidariteitsweek.

Namens de werkgroep PaNiK

FOTO'S: Klik hier voor de reportage

Wereldwaterdag

Vrijdag hebben we als solidariteitsactiviteit gewandeld voor het goed doel (sponsortocht) en hebben we dit gecombineerd met wereldwaterdag.  De leerlingen kregen bij de start van de wandeling allen één emmer water.  Ze moesten proberen zo weinig mogelijk water te verspillen tijdens de wandeling.  1IWb (Industriële wetenschappen) kwam met het meerste water terug en kreeg de wisselbeker! Proficiat!