TISP-Quiz   

Mensenrechten? Onze rechten!

"Mensenrechten? Onze rechten!" was het thema van de 25ste Schrijf-ze-VRIJdag op 19 oktober 2015.

We werden op vrijdag 16 oktober op een ludieke manier uitgenodigd door Putin himself om deel te nemen aan de Schrijf-ze-VRIJactie. De focus lag op vrije meningsuiting, niet alleen op het internet. Vele Vlaamse leerlingen kruipen die dag in hun pen, maar wij kozen op TISP voor een aanpak met de moderne communicatiemiddelen.

In de refter stonden 4 petities open en evenveel laptops. Door de online petitie te tekenen, dragen de leerlingen hun steentje bij maar maakten ze ook kennis met de werking en beweegredenen van Amnesty International. Er draaiden ook enkel filmpjes over de werking van AiVI.

LINK: Doe mee met de online acties!

 

Laatste TISP-nieuws