TISP-Quiz   

5IW bezoekt Luik

Op dinsdag 21 mei zijn wij, de leerlingen van 5IW, op studiereis geweest naar de Vurige Stede, ook wel Luik genoemd. Samen met M. Cools en M. Tielens maakten we er een bijzondere dag van. In de voormiddag maakten we een stadswandeling waarbij we veel hebben opgestoken over de bezienswaardigheden. In de namiddag bezochten we een museum waar onder andere twee Picasso’s hingen.

De studie-uitstap ging uit van de lessen Nederlands en Frans. Omdat we naar een Waalse provincie gingen, was het dus handig om een leerkracht Frans bij te hebben. Om half negen ’s ochtends werden we verwacht op school. Aangezien we maar een kleine klas zijn, konden we ons met twee auto’s verplaatsen.

We begonnen meteen met de stadswandeling met als vertrekpunt La montagne de Bueren. Dat vormde een ideaal uitkijkpunt over de stad. We kregen een boekje in het Frans waarin vragen stonden over kerken, pleinen, bijzonderheden,… die we die dag te zien kregen. Voor sommige zaken moesten we uitleg vragen aan een voorbijganger. Zo konden we meteen testen of ons Frans op punt stond. Ook zagen we één van de zeven wonderen van België, namelijk het doopvont in de Saint-Barthélymiekerk.

In de namiddag bezochten we de tentoonstelling Liège. Chefs d’oeuvre waarbij talloze prachtige abstracte en figuratieve werken te zien waren. Terwijl we de kunstwerken konden aanschouwen, werd ons gevraagd om er vragen over te beantwoorden. We leerden de kunstwerken te analyseren, beschrijven en bewonderen.

Tijdens de studiereis heb ik een ander beeld gekregen van Luik. Vroeger associeerde ik de stad altijd als vuil en onverzorgd, maar tijdens de wandeling zag ik een andere kant die ik nog niet kende. Ook de kunsttentoonstelling vond ik interessant omdat we opdrachten kregen en zo op een andere manier naar de kunstwerken keken.

Hendrik Damen (5IW)

Laatste TISP-nieuws