TISP-Quiz   

Start schooljaar 2018-2019

Boekenverkoop

 • Donderdag 30 augustus 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur:
  leerlingen voor het 5de, 6de en 7de jaar
 • Vrijdag 31 augustus 2018 tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 15.00 uur:
  leerlingen voor het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar

Eerste jaar

Maandag 3 september 2018

 • We verwachten je om 9.00 uur in de refter van de school. De directeur verwelkomt de leerlingen en je wordt bij je klas ingedeeld. Je gaat met je titularis naar de S-blok. Zorg ervoor dat je een boekentas/rugzak en schrijfgerief bij hebt. De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur.

Vrijdag 7 september 2018: onthaaldag
(onder voorbehoud, afhankelijk van het weer)

 • Je wordt verwacht op school met de fiets en een lunchpakket om 8.30 uur. Daarna vertrekken we met de fiets naar het Zilvermeer. Je bent terug op school omstreeks 15.30 uur.

Vanaf het tweede jaar

Maandag 3 september 2018

 • 9.00 uur: De leerlingen van het tweede jaar van de eerste graad in de refter van de school.
 • 9.15 uur: De nieuwe leerlingen van het derde en vierde jaar: aan de trap van gebouw H.
 • 10.00 uur: De overige leerlingen van het derde en vierde jaar: in de refter.
 • 9.45 uur: de nieuwe leerlingen van de derde graad: in de hal van gebouw H.
 • 10.30 uur: De overige leerlingen van de derde graad: in de refter.

Zorg ervoor dat je een boekentas/rugzak en schrijfgerief bij hebt.
De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur.

INFOAVOND NIEUWE LEERLINGEN:
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018 OM 19.00 UUR

 • Deze avond is speciaal gericht naar ouders van nieuwe leerlingen. De stap naar een andere school is toch niet zo klein. Om de aanpassing zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je op deze avond kennismaken met een aantal gewoontes van onze school. We hopen je deze donderdagavond te mogen verwelkomen.

Laatste TISP-nieuws