TISP-Quiz   

Leerlingen 1ste graag betrekken hun nieuwe vleugel

Vrijdag 27 november zullen de leerlingen van de eerste graad verhuizen naar hun nieuwe gebouw achteraan de site van de school. De nieuwe vleugel vormt de STEM-blok van de school en bestaat uit 6 nieuwe klaslokalen, 6 geïntegreerde technologielokalen en 1 wetenschapslokaal. Op deze manier brengt TISP de theorie en praktijk nog meer samen. Leerlingen kunnen tijdens de theorie meteen praktische voorbeelden uitwerken of als ze tijdens praktijkopdrachten vastzitten, terugkoppelen naar de theorie.

Dinsdag 10 november is het gebouw officieel geopend door onderwijsminister Hilde Crevits. Ze vestigde de aandacht op het kwaliteitsvol opleidingsaanbod in Wetenschap en Techniek in onze school en prees het uitgebouwd zorgbeleid, de aandacht voor de schoolfactuur, de open blik op de samenleving, het brede activiteitenaanbod en de sociale bewogenheid van TISP.

Het nieuwbouwproject moet extra stimulerend werken voor het beroeps- en technischonderwijs in de brede regio van Mol. Onze school hoopt op deze manier een moderne aanpak te koppelen aan onze technologieopleidingen. Bovendien wil TISP graag mee vorm geven aan een STEM-academie (Science, Technology, Engineering & Mathematics) waarbij jongeren worden warm gemaakt voor technologie en techniek.

Laatste TISP-nieuws