TISP-Quiz   

Gene Haas Foundation

Ook dit schooljaar heeft onze school weer een mooie prijs mogen ontvangen van de Amerikaanse Gene Haas Foundation.

Om de twee jaar worden er door deze Amerikaanse stichting giften aan scholen geschonken om leerlingen in het technisch onderwijs te ondersteunen. We zijn bijzonder verheugd dat onze school voor een tweede keer op rij werd weerhouden als 1 van de 58 ingediende dossiers.

Het geschonken bedrag zal gebruikt worden om de nieuwe lokalen in de afdeling mechanica aantrekkelijk en performant in te richten. Als school zijn we uiterst dankbaar voor de kansen die de Gene Haas Foundation onze leerlingen met deze financiële steunt biedt.

LINK: Gene Haas Foundation

Laatste TISP-nieuws