Archief brandcommunicatie

Bericht van donderdag 16 juni 2016

UPDATE

Beste leerlingen
Beste ouders

Tijdelijke huisvesting
vanaf 1 september 2016

Na de asbestbrand van 9 mei werden verschillende pistes onderzocht om een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor onze tijdelijke en later definitieve huisvesting. Na zorgvuldig overleg met brandweer en gemeentebestuur werd gekozen voor de COBLO-site op het bedrijventerrein Holven (Puttestraat 22-26) te Balen als tijdelijke huisvesting, in afwachting van onze nieuwbouw. We zullen 2 industriehallen van in totaal 4500m² en een aantal klaslokalen ombouwen tot veilige praktijklokalen voor de afdelingen lassen-constructie (5, 6 en 7de jaar), mechanische (vormgevings)technieken (4, 5 en 6de jaar), computergestuurde mechanische productietechnieken (7de jaar) en de volledige houtafdeling (3, 4, 5, 6 en 7de jaar). Momenteel worden alle voorzieningen (elektriciteit, perslucht, sanitair, leslokalen, fietsenrekken,…) in orde gebracht.

De locatie is vlot en veilig bereikbaar en vind je op 4 kilometer van onze school.

Het uurrooster wordt zo samengesteld dat onze leerlingen volgend schooljaar zo weinig mogelijk moeten pendelen tussen de twee schoolsites. Deze tijdelijke verhuis geeft ons de tijd en de ruimte om met de afbraakwerken van de getroffen gebouwen te starten tijdens de zomermaanden.

 

Definitieve huisvesting
streefdatum 1 september 2018

Wat de definitieve huisvesting betreft ontvingen wij het goede nieuws dat wij mogen overgaan tot de bouw van nieuwe praktijk- en theorielokalen in plaats van de bestaande D- en E-blok. Het streven is om de inboedel van het bestaande gebouw (machines en materialen) te verhuizen tegen 1 juli 2016. De sanerings- en afbraakwerken worden tijdens de zomermaanden gepland. Vermoedelijk zullen deze werken tegen 1 september 2016 afgerond worden.

Het voordeel van deze huisvestingsplannen is dat we kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs kunnen blijven garanderen, niet alleen vanaf september op de tijdelijke site, maar ook in de nabije toekomst in een splinternieuw schoolgebouw. Zo bouwen we aan onze toekomst en de toekomst van uw zoon of dochter!

Kijkmoment
vrijdag 26 augustus 2016

Op vrijdag 26 augustus 2016 zetten we van 16.00 tot 20.00 uur de deuren van onze vervanglocatie open voor het grote publiek. Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Tot dan!

Bericht van woensdag 1 juni 2016 - Stand van zaken

Beste leerlingen
Beste ouders

Sinds de brand van 9 mei staat onze school voor heel wat uitdagingen. Uiteraard heeft het wegvallen van de werkhuizen lassen, mechanica en hout (+/- 4500 m²) een grote impact op de dagelijkse werking van onze school. Onze leerkrachten doen er alles aan om de overige lessen door middel van verschillende projecten, studie-uitstappen en bedrijfsbezoeken zo kwaliteitsvol mogelijk in te richten. Onze dank gaat uit naar de vele bedrijven en begeleiders die onze leerlingen mee opvangen. We danken jullie ook voor jullie steun en begrip.

Als tijdelijke huisvesting bekijken we ondertussen verschillende mogelijkheden in de buurt van de school (locaties, tenten, bedrijfshallen en extra werkruimte op school), waar we vanaf 1 september terecht kunnen om zoals steeds hoogstaand technisch onderwijs aan te bieden. We houden hierbij rekening met de bereikbaarheid, de infrastructuur, de noden van de leerlingen en leerkrachten. Er liggen verschillende goede opties op tafel. Het volledige studieaanbod blijft op 1 september in ieder geval aangeboden.

Momenteel lopen verschillende onderhandelingen om het getroffen gebouw te saneren, te renoveren, eventueel af te breken en ter vervanging een nieuwbouw te realiseren. Op die manier kunnen alle afdelingen op termijn terug op onze school terecht.

Zodra wij meer concrete informatie hebben, zullen we dit meteen bekend maken.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben, kunt u uiteraard steeds de school contacteren.

Bericht van vrijdag 20 mei 2016 - Stand van zaken

UPDATE

Dankzij de inzet van heel wat mensen is onze school deze week terug van start gegaan. De asbestcontaminatie is onder controle en de inhoud van het getroffen gebouw wordt na controle stelselmatig vrijgegeven. Een aantal lokalen en materialen zijn helaas onherroepelijk verloren. De brand van afgelopen week heeft wel gevolgen voor de huidige schoolwerking. De werkhuizen voor lassen, basismechanica, mechanische technieken, computergestuurde mechanische productietechnieken, houttechnieken, houtbewerking, en het centrale voorraadbeheer kunnen dit schooljaar en ook de komende schooljaren niet meer gebruikt worden. Ze moeten vervangen worden door een nieuwe huisvesting. Met de gewaardeerde medewerking van VOKA Kempen zijn we als school op zoek naar alternatieven.

Wij konden reeds op de hulp van verschillende (stage)bedrijven rekenen om de onderwijsactiviteiten dit schooljaar te garanderen, waarvoor onze expliciete dank. Momenteel hebben wij onder andere nood aan een nieuwe stock van grondstoffen, grote en kleine apparaten, didactische hulpmiddelen, ... Al wie ons hierin kan helpen, kan de school contacteren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In tijden van nood kent men immers zijn vrienden.

In ieder geval zal ons huidige studieaanbod met hoogstaand technisch onderwijs ook de komende schooljaren gegarandeerd worden.

Bericht van vrijdag 13 mei 2016 - Een nieuwe start!

UPDATE

Beste leerling
Beste ouders

We kunnen dinsdag 17 mei de lessen eindelijk hervatten. Vanaf dinsdag maken we samen een nieuwe start.

Enkele belangrijke afspraken:

  • De speelplaats is afgebakend. We vragen de leerlingen om enkel op de aangeduide plekken te komen. Deze horen ten allen tijden door iedereen gerespecteerd te worden.
  • Leerlingen plaatsen hun fietsen in de tijdelijke fietsenstalling aan de B- en I-blok (ingang voor fietsers via poort 1 aan de bushalte, voorkant van de school!).
  • De klasrijen op de speelplaats blijven dezelfde. Enkel die van de F-blok zijn gewijzigd. Deze leerlingen verzamelen op de asfaltstrook voor de overdekte speelplaats.
  • Niet alle leerlingen kregen hun persoonlijke spullen (boekentas, werkmateriaal, …) terug. Ook de lokaalwissels kunnen voor misverstanden zorgen. We begrijpen dat dit lastig kan zijn, maar wij vragen iedereen hier flexibel mee om te springen.

We vragen jullie deze informatie te verspreiden aan medeleerlingen en andere ouders, zodat zoveel mogelijk personen op de hoogte zijn van de herstart.

We danken iedereen voor de vele steunbetuigingen en wensen u een deugddoend pinksterweekend.

Bericht van donderdag 12 mei 2016

UPDATE

Beste leerling
Beste ouders

Op vrijdag 13 mei blijven de beschermingsmaatregelen van kracht. De school blijft  gesloten en de leerlingen zijnlesvrij. De dringendste saneringswerken zijn gestart door een gespecialiseerde firma. Wij nemen momenteel alle maatregelen om onze school terug op te starten op dinsdag 17 mei 2016. De bevoegde instanties moeten ons uiteraard garanderen dat er geen veiligheids- en gezondheidsrisico’s  meer zijn.

Om jullie op de hoogte te houden organiseren wij vrijdag 13 mei om 16.00 uur een infomoment in de refter van onze school voor alle geïnteresseerden. Dit uur werd gekozen in samenspraak met de specialisten ter zake. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn kunt u met vragen steeds terecht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Alle persoonlijke spullen van leerlingen en leerkrachten in de D- en E-blok worden nog steeds niet vrij gegeven op last van de controle-instanties. We beseffen dat dit een vervelende situatie is. Zodra we hierover meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte. Het goede nieuws is dat ondertussen de fietsen werden vrijgegeven en afgehaald kunnen worden. Aanmelden kan via het onthaal langs de hoofdingang van de school.

Morgen ten laatste om 17.00 uur volgt een update. Bekijk de nieuwsflash op deze website regelmatig.

Bericht van woensdag 11 mei 2016

UPDATE

Beste leerling
Beste ouders

Ook op donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei blijven de beschermingsmaatregelen van kracht. De school blijft  gesloten en de leerlingen zijn lesvrij.

De dringendste saneringswerken starten morgenvroeg (12 mei) door een gespecialiseerde firma. Wij hopen onze school terug op te starten op dinsdag 17 mei 2016 als de bevoegde instanties ons garanderen dat er geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s  meer zijn. Om jullie op de hoogte te houden organiseren wij vrijdag (13 mei) om 16.00 uur een infomoment voor alle geïnteresseerden in de refter van onze school.

Enkel de leerlingen van onderstaande klassen kunnen op donderdag 12 mei om 8.30 uur hun persoonlijke spullen ophalen. Zij worden verwacht in de refter. Fietsen kunnen alleen vooraan de school geparkeerd worden. Je kan enkel langs de hoofdingang van de school binnen.

1ITa – 1ITb - 1IWa – 1IWb – 1Bb – 2BH - 2MEa – 2MEb – 2IWa – 2IWb – 6MT - OKAN

De persoonlijke spullen van leerlingen en leerkrachten in de D- en E-blok, evenals de fietsen in de fietsenrekken mogen niet vrij gegeven worden op last van de controle-instanties.

Morgen ten laatste om 17.00 uur volgt een update. Bekijk de nieuwsflash op deze website regelmatig.

Bericht van dinsdag 10 mei 2016

UPDATE

Beste leerling
Beste ouders

Op dinsdag 10 mei bezochten verscheidene officiële onderzoeksdiensten onze school naar aanleiding van de brand in de werkhuizen. Deze onderzoeken zijn nog steeds lopende. Wij wachten de resultaten af. De elektriciteitswerken en gespecialiseerde opruimwerken (beschadigde asbestdakleien) zijn reeds van start gegaan. Het is momenteel onduidelijk hoeveel tijd deze werken in beslag zullen nemen.

Omdat we het zekere voor het onzekere willen nemen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en personeel, is de school ook op woensdag 11 mei volledig gesloten. De mogelijkheid bestaat dat de school de hele week zal gesloten zijn. Dit wordt van dag tot dag geëvalueerd en gecommuniceerd. Zodra wij de veiligheid en gezondheid terug kunnen garanderen, zal de school terug opgestart worden. Wij blijven wel (telefonisch) bereikbaar op het nummer 014 20 20 07. Wij excuseren ons voor het mogelijke ongemak, maar hopen in deze uitzonderlijke situatie op uw begrip te kunnen rekenen.

Morgen rond 17.00 uur volgt er een nieuwe update. Bekijk de nieuwsflash op deze website regelmatig.

Bericht van maandag 9 mei 2016

Beste leerling
Beste ouders

Op 9 mei vond omstreeks 14.30 een brand plaats in de werkhuizen van onze school. De vlotte evacuatie en het deskundig optreden van de hulpdiensten zorgden ervoor dat er voor leerlingen en personeel nooit enig gevaar is geweest.

Morgen zullen onderzoeksdiensten de verdere schade aan de schoolgebouwen inschatten. Aangezien de stroomvoorziening ook geraakt is , kan een normale lesdag helaas onmogelijk gegarandeerd worden. Daarom heeft het directieteam besloten om de school voor morgen (dinsdag 10 mei) te sluiten uit overmacht.

Opvang zal voorzien worden voor leerlingen die nergens anders terecht kunnen. De school is op vraag van de brandweer enkel toegankelijk via de hoofdingang. Alle andere ingangen zullen gesloten blijven.

Wij vragen de leerlingen die toch naar school komen hun fiets vooraan de school aan de hoofdingang te stallen.

Achtergebleven persoonlijke materialen in de school kunnen pas op last van de brandweer later deze week vrijgegeven worden.

We vragen jullie deze informatie zoveel mogelijk te verspreiden aan medeleerlingen en ouders, zodat zoveel mogelijk personen op de hoogte zijn van de situatie.

Morgen ten laatste om 17.00 uur volgt een update. Bekijk de nieuwsflash op deze website regelmatig.

Laatste TISP-nieuws