TISP-Quiz   

Corona-virus

2020-04-16

Beste leerling
Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren, woensdag 15 april beslist dat scholen gesloten blijven tot en met zondag 3 mei. Volgende week bekijkt de minister van Onderwijs en Vorming welke scholen al dan niet terug van start kunnen gaan op maandag 4 mei. 

Afstandsonderwijs

Dat wil ook zeggen dat maandag 20 april de paasvakantie afgelopen is en het laatste trimester van het schooljaar start. Leerkrachten schakelen over naar afstandsonderwijs waarbij zij nieuwe leerstof (mogen) aanbrengen. Deze (nieuwe) leerstof zal als de lessen op school van start gaan terug worden overlopen. 

Op onze campus vinden we elk vak belangrijk. Daarom zal er in de mate van het mogelijke voor elk vak een aanbod zijn in afstandsonderwijs. We houden ons aan de richtlijn om maximaal per dag 4 uur lessen, taken of opdrachten te voorzien. Dat is maximaal 20 uur per week. 

Het startpunt van het afstandsonderwijs is de agenda in SmartSchool. Alle taken, opdrachten en (live) lessen vind je in deze agenda. Je bekijkt als ouder en/of leerling bij de start van de week deze digitale agenda en je past je planning aan naar je eigen situatie. Je houdt hierbij rekening met de beschikbaarheid van een laptop of computer, aanwezigheid van ouder(s), planning van eventuele broers en zussen,...  In je SmartSchoolagenda zal je misschien in hoofdletters 'LIVE' zien vermeld staan bij het lesonderwerp. Deze lessen moet je uiteraard op het aangegeven moment LIVE bekijken met je klasgenoten.  

Het is altijd zo geweest dat het leren in de eerste en voornaamste plaats door een leerling zelf gebeurt. De school en haar leerkrachten hebben daarin een ondersteunende rol. Op dat vlak verandert er niets in het afstandsonderwijs, alleen kunnen we als school niet meer van onmiddellijk over je schouder meekijken, iets voordoen of je helpen.

Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat je als leerling je eigen leren in handen neemt. Omdat dat afstandsonderwijs ook intensiever is voor jou als leerling vraagt de overheid om 4 uur per dag voor school te werken. Een weekplanning invullen, zoals in de bijlage, kan je daarin enorm helpen. Maak zeker gebruik van dit handige hulpmiddel.

Meer handige info over het afstandsonderwijs op onze campus vind je hier in een handig 10-stappenplan.

Opvang leerlingen

De overheid vraagt aan scholen om na de paasvakantie terug kinderopvang te voorzien, in het uitzonderlijke geval dat je als ouder geen opvang kan voorzien of tewerkgesteld bent in cruciale sectoren zoals de zorgsector.

Om de nodige opvang te voorzien vragen we om je zoon of dochter in te schrijven op deze lijst. Je kan je ten alle tijden inschrijven. Deze inschrijving is wel verplicht. Enkel op die manier kunnen we de nodige opvang voorzien. Dank voor jullie begrip. 

Alle leerlingen zijn per definitie nog steeds gewettigd afwezig. Je moet als ouder geen briefje of doktersattest voorzien.

Afhalen boeken voor 1ste en 2de jaar

Voor onze eerste- en tweedejaars liggen er nog boeken op school. We brengen momenteel in kaart welke boeken absoluut nodig zijn om het leren thuis verder te zetten. Op zondag communiceren we met de betrokken leerlingen en ouders een moment waarop ze hun boeken maandag of dinsdag  komen afhalen.

Hierbij hanteren we de coronamaatregelen (gespreide toestroom, kleine groepjes, voldoende afstand, ...). De crisiscel van de gemeente Mol heeft toegestemd dat je als ouder deze mail kan afdrukken als bewijs van een essentiële verplaatsing wanneer je de boeken op school komt halen. Zondag volgt dus meer praktische informatie voor de betrokken klassen uit het eerste en tweede jaar.

Vragen of opmerkingen over afstandsonderwijs

Stuur een bericht via SmartSchool naar:

Pedagogische directie: (Algemene vragen. Bijvoorbeeld ook over het aanvragen van een schoollaptop. We hebben onze eigen schoollaptops grotendeels al verdeeld onder leerlingen en wachten op dit moment nog op een extra levering vanuit de overheid. Wil je alsnog een laptop, neem dan contact op met de pedagogische directie.)

 • De heer Jan Verbeeck, pedagogisch directeur 1ste, 2de en 3de jaar
 • Mevrouw Liesbeth Berthels, pedagogische directeur 4de, 5de, 6de en 7de jaar.

Leerlingenbegeleiders: (Hoe voel je je?)

 • De heer Dieter Conderaerts (1ste, 2de en 3de jaar)
 • De heer Ludo Rutten (4de, 5de, 6de en 7de jaar)

Zorgcoördinator: (Hoe moet ik plannen of studeren?)

 • Mevrouw Jasmien Vande Look

CLB-contactpersoon: (Bij medische vragen of vragen over de studiekeuze)

 • De heer Joost Nulens 

Een ICT-helpdesk

 • van onze campus vind je op de startpagina van SmartSchool (via "Ga naar" -> helpdesk -> maak een keuze.). Daar kan je gerichte vragen stellen.
 • de algemene handleiding van SmartSchool vind je bovenaan rechts op de startpagina onder het vraagteken.

Heb je vragen? Nu of later? Aarzel dan niet om de school te contacteren

We blijven samen werken aan jullie toekomst. We doen dat nu op iets meer afstand dan we graag zouden willen, maar zijn daarom niet minder dichtbij. Alvast veel succes!

Houd het ondertussen veilig, houd het gezond.

Met vriendelijke groeten
Het leerkrachten- en directieteam van de campus Sint-Paulus. 

2020-04-03

Beste leerling
Beste ouder

Paasvakantie 

Je zou het haast vergeten in deze bijzondere tijden maar volgende week gaat de paasvakantie van start. Een vakantie waarbij we hopen dat leerlingen het schoolse even opzij kunnen zetten. Deze vakantie mag een periode  van rust zijn. 

Wat met de lessen na Pasen? 

Dat is de hamvraag op dit moment.  

De coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoelang ze van kracht blijven, is geen beslissing van de scholen, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over de volksgezondheid.

Er zijn momenteel drie scenario's voor scholen: 

 • Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
 • Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
 • Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie

Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-2020 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden.  

Tijdens de paasvakantie bereiden onze leerkrachten zich voor. Ze gaan voor hun vak na wat de belangrijkste leerstof is en proberen de resterende lesuren zo optimaal mogelijk te benutten. Mogelijks starten de scholen opnieuw meteen na de paasvakantie en kan er terug worden lesgegeven.

Mocht dit niet het geval zijn dan proberen leerkrachten in de mate van het mogelijke les te te geven op afstand met SmartSchool. Leerkrachten proberen om nieuwe leerstof dan aan te brengen aan de hand van opdrachten, oefeningen en eventueel live lessen.  Het communicatiemiddel bij uitstek van onze campus is en blijft dus SmartSchool. De bijhorende digitale schoolagenda wordt dan hét middel om lessen, opdrachten en taken als leerling en als ouder op te volgen.

Na de beslissing van de veiligheidsraad zullen we je op de hoogte brengen wat het derde trimester zal brengen. 

Opvang leerlingen

Mocht je tijdens de vakantie opvang nodig hebben voor je zoon en/of dochter dan kan je beroep doen op het aanbod van de gemeente.  Onze campus is in principe gesloten. Meer info hierover vind je op de website van de gemeente

Tips- en richtlijnen vanuit het CLB 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan op dit moment ook geen bezoek aan scholen of aan huis brengen. De gesprekken tussen leerlingen en CLB-medewerkers werden dus tot een minimum beperkt. Om leerlingen toch te ondersteunen in deze bijzondere periode hebben de collega's van het CLB een handig document voorzien met tal van tips en hulplijnen.  Dit document kan je hier raadplegen.

Zorg voor jezelf, zorg voor anderen.
Maak er ondanks alles een fijne vakantie van!

Met vriendelijke groeten
Het personeel en directieteam van campus Sint-Paulus

2020-03-18

Beste ouder
Beste leerling

Noodopvang

De overheid legt vanaf vandaag om 12.00u verscherpte maatregelen op. De school blijft enkel in stand-by om voor gegronde vragen noodopvang te organiseren voor onze leerlingen. Op dit moment is er amper vraag naar opvang. Heb je toch je toch een vraag naar noodopvang, dan kan je via een bericht in Smartschool naar de directie die vraag stellen.

Taken/opdrachten

Leerkrachten zullen voor de komende weken in de mate van het mogelijke taken/opdrachten doorgeven via de digitale agenda in Smartschool. Hier kunnen jullie volgen welke taken/opdrachten voor welke vakken worden opgegeven. Ook leerkrachten blijven bereikbaar via Smartschool voor eventuele vragen betreffende opgegeven taken/opdrachten.

Verdere communicatie

Voorlopig zijn alle lessen opgeschort tot aan de Paasvakantie. We houden jullie uiteraard op de hoogte via dit kanaal betreffende de laatste stand van zaken en verdere afspraken en regelingen.

Zorg goed voor elkaar en hou het gezond!

Met vriendelijke groeten
Het directieteam

 

2020-03-13

Beste ouders
Beste leerlingen

Ongetwijfeld hebben jullie via de nieuwskanalen vernomen dat alle scholen vanaf morgen tot en met de paasvakantie de lessen opschorten. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Algemeen

De nationale veiligheidsraad nam de volgende maatregel:

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

We willen jullie daarom vragen om jullie zoon of dochter thuis te laten. We rekenen hierbij op je begrip, verantwoordelijkheid en burgerplicht als ouder. De overheid raadt aan: om in een roterend systeem als ­ouders onderling kleine groepjes van kinderen op te vangen. Vermijd dat de kinderen ook in de paasvakantie dan naar hun grootouders gaan, maak een plan B. 

Wat kan je als ouder doen? Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Concreet voor onze campus

Per uitzondering kunnen we jullie kind op school opvangen. Normale lessen zullen niet doorgaan. Er is een minimale opvang voorzien. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van de overheid en willen de opvang als volgt organiseren

 • leerlingen kunnen op school terecht van 8u30 tot 15u30, op woensdag van 8u30 tot 12u. 
 • leerlingen bewaken de hygiëne en houden voldoende afstand tijdens de opvang. We vermijden opvang van grote groepen in één ruimte. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie in de opvangruimtes.
 • leerlingen doen aan zelfstudie, er zijn geen groepsactiviteiten.
 • leerlingen brengen zelf materiaal mee om zich gedurende de dag bezig te houden.
 • leerlingen brengen hun eigen lunchpakket en drinken mee.

Om de nodige opvang te voorzien vragen we om je zoon of dochter in te schrijven op deze lijst. Je kan je ten alle tijden inschrijven. Deze inschrijving is wel verplicht. Enkel op die manier kunnen we de nodige opvang voorzien. Dank voor jullie begrip. 

Alle leerlingen zijn per definitie gewettigd afwezig. Je moet als ouder geen briefje of doktersattest voorzien.

Pedagogisch

Als KSOM-scholengemeenschap is er met de vier campussen afgesproken dat:

 • De paasexamens niet worden ingehaald in het derde trimester. Op die manier verliezen we geen extra onderwijstijd. Enkel de reeds behaalde cijfers tellen mee. Er wordt dit trimester geen paasrapport meegegeven. Mogelijk wordt er leerstof uit het tweede trimester getest in het derde trimester in de vorm van een taak, opdracht of toets.
 • Alle oudercontacten geannuleerd zijn.
 • Alle stages geannuleerd zijn.

We wachten af wat de overheid beslist voor de periode na de paasvakantie en houden jullie verder op de hoogte.

We danken jullie voor het begrip en wensen iedereen in deze uitzonderlijke tijden vooral een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten
Het leerkrachten- en directieteam van campus Sint-Paulus

 

2020-03-12

Beste leerling
Beste ouder

Tot op heden zijn er op onze campus geen meldingen van besmettingen met het coronavirus. 

Na overleg tussen burgemeester en gouverneur zijn toch volgende extra maatregelen genomen voor het Molse onderwijs: 

 • Scholen blijven open voor hun kernactiviteit: lesgeven (inclusief examens). Momenteel is en blijft de school de meest veilige omgeving voor jongeren omdat ze minder in contact komen met risicogroepen.

 • Alle schoolactiviteiten met of door externen worden uitgesteld. Voor onze school zijn dat o.a.
 • VCA-examens (examen Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemers voor 3de graad)
 • Oudercontacten (vrijdag 3 april)
 • Sportdag (woensdag 1 april)
 • Gesprekken op school met ouders 
 • ...

 • Buitenlandse initiatieven tot aan de paasvakantie worden uitgesteld: 
  • Londenreis 
  • Beursbezoeken
  • Didactische uitstappen

 • Stages buiten de school zijn afgelast tot en met de paasvakantie. De normale lessenrooster/examenrooster is van kracht. Je zoon of dochter wordt op school verwacht. De examenrooster van Pasen kan je raadplegen via de startpagina van SmartSchool of in de digitale agenda. 

 • Vanaf morgen, vrijdag zijn er geen vaste refterplaatsen tijdens de middagpauze.  Leerlingen kunnen eten in de refter, overdekte speelplaats en/of buitenspeelplaats. Op die manier vermijden we dat een grote groep leerlingen samen in één ruimte zit. 
 • Alle maatregelen die voorgaand genomen zijn, blijven van kracht.  Zie onderstaande berichten. 

  Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of contacteer de school op 014 20 20 07.

  Met vriendelijke groeten
  Het directieteam

  2020-03-12

  Beste ouder
  Beste leerling

  Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

  De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van hun inschatting neemt het Agentschap de nodige maatregelen en communiceert met alle scholen.

  Wat verandert deze besmetting voor onze school?

  Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

  Welke richtlijnen?

  We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

  De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

  Wat kan je als ouder doen?

  Preventieve maatregelen blijven toepassen

  Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd handen en kussen geven.
  • Vermijd nauw contact met zieke personen.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

  Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. Hij bezorgt je een afwezigheidsattest.

  Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

  Meer informatie?

  • Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

  Met vriendelijke groeten
  Het directieteam

   

  2020-03-01

  Beste leerling
  Beste ouder(s)

  Op verschillende plaatsen in Europa, waaronder in België zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

  Wat moet jij als ouder weten en doen?

  Wat is het coronavirus?

  Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

  Maatregelen?

  Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

  Wat kan ik als ouder doen?

  Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

  Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat. Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. Vermijd handen en kussen te geven. Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

  Wat doet de school?

  De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

  Meer informatie?

  Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
  Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  of contacteer de school op 014 20 20 07.

  Met vriendelijke groeten
  Het directieteam

  Laatste TISP-nieuws