TISP-Quiz   

Wie is wie?

Directieteam

De heer Daniël Swinnen is technisch directeur.
"Het leven is levenslang leren."

De heer Robby Oblonsek is beleidsdirecteur.
"We zijn wat we herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is dus geen actie maar een gewoonte."

De heer Jan Verbeeck is pedagogisch directeur van het eerste tot en met het derde jaar.
"Vergeet de fouten die je maakte, maar onthoud de lessen die je leerde."

Mevrouw Liesbeth Berthels is pedagogisch directeur van het vierde tot en met het zevende jaar.
"Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur."

Technisch adviseurs

Julien Gijbels
Preventieadviseur

Geert Van Genechten
Technisch adviseur eerste graad, autotechnieken, carrosserie, centrale verwarming en sanitaire installaties.

Jorn Derks
Technisch adviseur lassen, mechanica

Patrick Mentens (a.i. Rudy Bogaerts)
Technisch adviseur houttechnieken en houtbewerking

Paul Kums
Technisch adviseur elektriciteit, elektronica

Zorg

Ik ben Jasmien Vande Look, zorgcoördinator op Campus Sint-Paulus. Als zorgcoördinator ben ik het aanspreekpunt voor elke zorgvraag - van leerlingen, ouders en leerkrachten - in de school.

Op schoolniveau denk ik mee na over de schoolwerking en hoe we aan al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Hiertoe behoort vast en zeker onze brede basiszorg voor àlle leerlingen. Zo kunnen leerlingen er bijvoorbeeld op rekenen dat leerkrachten inzetten op positieve feedback, organiseren we middagstudie, avondstudie en krijgen ze extra tijd om aan een examen te werken als ze dat nodig hebben. Voor de leerlingen in de eerste graad doen we er nog een schepje bovenop. Zij genieten van studiebegeleiding, een titularisuur, een peter of meter en nog veel meer...

Soms is die basiszorg niet voldoende. Ik bekijk met jou wat je sterke punten zijn, maar ook wat minder gaat pakken we samen aan. Samen met je leerkrachten of ouders ga ik op zoek naar geschikte ondersteuningsmiddelen en maatregelen en bekijk ik hoe we dit op onze campus kunnen waarmaken. Leer- en ontwikkelingsstoornissen - en hoe we hier mee omgaan - zijn mijn specialiteit! Op regelmatige basis vergader ik met leerlingbegeleiders, gedragsbegeleider en directie. Indien nodig werk ik ook samen met het CLB of het ondersteuningsnetwerk.

Als zorgcoördinator volg ik gedurende de verschillende schooljaren dezelfde leeringen op, waardoor ik goed op de hoogte ben van hun evolutie. Je vindt mij - samen met Dieter Conderaerts en Ludo Rutten - terug op de dienst leerlingbegeleiding.

Leerlingbegeleiding

Wij zijn Dieter Conderaerts en Ludo Rutten en wij zijn de leerlingenbegeleiders. Dieter is de leerlingbegeleider voor leerlingen van het eerste tot het derde jaar. Ludo neemt de leerlingen van het vierde tot en met het zevende onder zijn hoede.

Onze school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van jongeren. Om goed te studeren is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Heb je nood aan een babbel en wil je je verhaal even kwijt? Onze deur staat altijd voor jullie open!

 

Laatste TISP-nieuws