TISP-Quiz   

Wat is STEM?

'STEM-studierichtingen' zijn studierichtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, techniek en/of ICT en wiskunde.

Wat is STEM?

STEM: studierichtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, techniek en/of ICT en wiskunde en waarvan de afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job gaan uitoefenen.

  • Zorg-STEM: studierichtingen waarvan de finaliteit in de eerste plaats gericht is op het verzorgen van mens of dier, zoals STW, personenzorg, dierenzorg. De meeste afgestudeerden uit deze richtingen komen in de zorgsector terecht.
  • Lichte STEM: studierichtingen waarvan in één of meer jaren het curriculum een beperkt aantal STEM-vakken omvat, zoals industriële kunst, decor en standenbouw, archeologie.
  • Niet-STEM: alle andere studierichtingen zoals kantoor, hotel, economie-moderne talen,...

Wat zijn STEM-jobs?

'STEM-jobs' zijn jobs waarvoor een STEM-diploma (secundair of hoger) noodzakelijk of zeer wenselijk is. We kunnen deze jobs grosso modo in vijf groepen indelen:

  • Technische jobs: jobs voor ingenieurs, bachelors uit technische studierichtingen en technici afkomstig uit het TSO en BSO.
  • ICT-jobs: een subcategorie van de eerste groep, maar met een andere instroom.
  • Wetenschappelijke of onderzoeksjobs in STEM-gebieden: hiervoor zijn STEM-diploma's op masterniveau meestal noodzakelijk.
  • Jobs in het onderwijs waarbij STEM-vakken moeten worden gegeven. Hiervoor zijn masters- of bachelorsdiploma's nodig.
  • Jobs die sterke analytische vaardigheden vragen: De meeste STEM-diploma's komen hiervoor in aanmerking.

 

 

Laatste TISP-nieuws